Γλώσσες & Πτυχία

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Για παιδιά ηλικίας από 4 ετών, με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα, τραγουδιών, παιχνιδιών ρόλων (role-playing) και ειδικών δραστηριοτήτων. Τα παιδιά βάζουν τα θεμέλια για την εκμάθηση μιας νέας γλώσσας ενώ παράλληλα αυξάνεται το επίπεδο κατανόησης της μητρικής γλώσσας.

JUNIOR ΤΜΗΜΑΤΑ

• PRE-JUNIOR: 6-7 ετών
• JUNIOR A: Για παιδιά Β' Δημοτικού
• JUNIOR B: Για παιδιά Γ' Δημοτικού
• JUNIOR A&B: Για παιδιά Γ' και Δ' Δημοτικού

SENIOR ΤΜΗΜΑΤΑ

Για παιδιά από Δ' δημοτικού και πάνω. Με την ολοκλήρωση κάθε επιπέδου οι μαθητές μπορούν να δώσουν τις αντίστοιχες εξετάσεις.
• B2 LEVEL (ECCE – FCE)
• C1 LEVEL (ADVANCED)
• C2 LEVEL (PROFICIENCY)

Πτυχία Αγγλικών

• KET : KEY ENGLISH TEST
Επίπεδο Γλώσσας: Α2 C Senior
• PET : PRELIMINARY ENGLISH TEST
Επίπεδο Γλώσσας: B1 D Senior
• FCE – ECCE : CAMBRIDGE – MICHIGAN
Επίπεδο Γλώσσας: B2
• CAE – ALCE : CAMBRIDGE – HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY
Επίπεδο Γλώσσας: C1
• CPE – ECPE : CAMBRIDGE – MICHIGAN
Επίπεδο Γλώσσας: C2


ΓΑΛΛΙΚΑ
Τμήματα Γαλλικών

• PREPARATOIRE : 8 -9 ΕΤΩΝ
• COURS 1 A1: 10 – 11 ETΩΝ
• COURS 2 A2: 11 – 12 ETΩΝ
• COURS 3 B1: ΓΥΜΝΑΣΙΟ
• COURS 4 B2: ΓΥΜΝΑΣΙΟ
• COURS 5 C1: ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ
• COURS 6 C2: ΛΥΚΕΙΟ

Πτυχία Γαλλικών

• DELF A1
• DELF A2
• DELF Β1 – SORBONNE Β1
• DELF Β2 – SORBONNE B2
• DALF C1 – SORBONNE C1
• DALF C2 – SORBONNE C2


ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Τμήματα Γερμανικών

• KINDERKURS: 8 -9 ΕΤΩΝ
• KLASSE 1: 10 – 11 ETΩΝ
• KLASSE 2: 11 – 12 ETΩΝ
• KLASSE 3 B1: ΓΥΜΝΑΣΙΟ
• KLASSE 4 B1: ΓΥΜΝΑΣΙΟ
• ZERTIFIKAT B2: ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ

Πτυχία

• FIT IN DEUTSCH A1 –
GD 1 GRUNDSTUFE DEUTSCH 1 (A1)
• FIT IN DEUTSCH A2-
GD 2 GRUNDSTUFE DEUTSCH 2 (A2)
• ZERTIFIKAT B1J (JUGENDLICHE)
• ZERTIFIKAT B2 –
MDJ MITTELSTUFE DEUTSCH JUGENDLICHE (B2J)


ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Τμήματα Ισπανικών

• NIVEL A1 ESCOLAR: 11 – 12 ETΩΝ
• NIVEL A2: ΓΥΜΝΑΣΙΟ
• NIVEL B1 ESCOLAR: ΓΥΜΝΑΣΙΟ
• NIVEL B2: ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ

Πτυχία Ισπανικών

• NIVEL A1 ESCOLAR
• NIVEL A2
• NIVEL B1 ESCOLAR
• NIVEL B2


ΙΤΑΛΙΚΑ
Τμήματα Ιταλικών

• ELEMENTARE JUNIOR 1: 8 – 10 ETΩΝ
• CELI 1 JUNIOR: 11 – 12 ΕΤΩΝ
• CELI 2 JUNIOR: ΓΥΜΝΑΣΙΟ
• CELI 3 JUNIOR INTERMEDIO: ΓΥΜΝΑΣΙΟ
• CELI 3 JUNIOR: ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ

Πτυχία Ιταλικών

• CELI 1 JUNIOR
• CELI 2 JUNIOR
• CELI 3 JUNIOR


ΤΟΥΡΚΙΚΑ
Τα μαθήματα τούρκικων γίνονται σε 5 επίπεδα και είναι κατάλληλα για ενήλικες.
Πτυχία Τουρκικών

• TEMEL 2 (Α1)
• TEMEL 4 (Α2)
• ORTA 4 (Β1)
• YÜKSEK 2 (B2)
• YÜKSEK 4 (C1)